GRZEGORZ FIGIELSKI jako jeden z nielicznych trenerów pływania prowadzi zajęcia dla osób niepełnosprawnych w każdym wieku, o różnym stopniu oswojenia z wodą oraz o różnym rodzaju niepełnosprawności niewidomych, głuchoniemych, dzieci autystycznych oraz osób z upośledzeniami układu ruchu. W trakcie zajęć z osobami niepełnosprawnymi trener przebywa w wodzie, co pozwala mu na efektywne nauczanie.

Zajęcia mogą odbywać się w trybie indywidualnym, jednak dość często prowadzone są w niewielkich grupkach. Jednak nawet zajęcia prowadzone w małych grupach posiadają namiastki lekcji indywidualnych, ponieważ trener musi wszystko pokazać każdemu uczestnikowi zajęć osobno np. każdemu niewidomemu pokazuje prawidłową pozycję ciała, ustawia ręce w prawidłowej pozycji i demonstruje prawidłowy ruch. Pomimo upośledzeń fizycznych osoby niepełnosprawne są w stanie nauczyć się dobrze pływać, a nawet nurkować.

Zajęcia dla osób niepełnosprawnych odbywają się na pływalniach przy ul. Rokosowskiej 10, przy ul. Ksprzaka 1/3,  oraz przy ul. Esperanto 5..  Zajęcia mogą odbywać się na innej, wybranej przez Państwa pływalni w Warszawie po uprzednim uzgodnieniu terminu i ceny. Zobacz baseny w Warszawie.

INFORMACJA I ZAPISY NA ZAJĘCIA
Jeżeli chcesz zapisać się na zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla niepełnosprawnych, wyślij zapytanie mailem na adres 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub SMS-em na numer 794 38 88 42.
Zapoznaj się z 
PLANEM ZAJĘĆ.
Obejrzyj galerię zdjęć z nauki pływania dla 
dorosłych i dla dzieci oraz z gimnastyki w wodzie

CENNIK

Zapoznaj się z CENNIKIEM INDYWIDUALNEJ NAUKI PŁYWANIA
Płatność za każdą lekcję przed zajęciami na płycie basenu do rąk trenera. Cena obejmuje 1 lekcję z trenerem pływania, wejście trenera na basen oraz ubezpieczenie OC. 

UWAGA! Cena za zajęcia NIE obejmuje kosztu wejścia na basen dla ucznia. Dlatego dla siebie lub dla dziecka należy wykupić bilet lub karnet na wejście. Informacja o biletach i karnetach: Pływalnia RokosowskaPływalnia KasprzakaPływalnia Esperanto i  Pływalnia Trojdena.

UWAGA! 24 godziny przed umówionymi zajęciami należy potwierdzić przyjście lub zgłosić rezygnację. W przypadku braku potwierdzenia przyjścia trener ma prawo zaproponować termin innemu uczniowi. Rezygnacja z udziału w umówionych wcześniej zajęciach na 24 godziny przed zajęciami jest bezpłatna. W przypadku potwierdzenia udziału w zajęciach uczeń jest zobowiązany do pokrycia kosztu zajęć, nawet w przypadku, gdy nie będzie w nich uczestniczył.  

UWAGA! Zajęcia rozpoczynają się punktualnie o umówionej godzinie, w wodzie.