CENNIK WSZYSTKICH ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

Zapoznaj się z CENNIKIEM INDYWIDUALNEJ NAUKI PŁYWANIA
Cena za 1-dniową ekspresową naukę pływania - do indywidualnego uzgodnienia po odbyciu pierwszej 60-minutowej lekcji wstępnej.
Płatność za każdą lekcję przed zajęciami na płycie basenu do rąk trenera. Cena obejmuje 1 lekcję z trenerem pływania, wejście trenera na basen oraz ubezpieczenie OC.

UWAGA! Cena za zajęcia NIE obejmuje kosztu wejścia na basen dla ucznia. 
Dlatego dla siebie lub dla dziecka należy wykupić bilet lub karnet na wejście. Informacja o biletach i karnetach: 
Pływalnia RokosowskaPływalnia KasprzakaPływalnia Esperanto i  Pływalnia Trojdena.

UWAGA! 24 godziny przed umówionymi zajęciami należy potwierdzić przyjście lub zgłosić rezygnację. W przypadku braku potwierdzenia przyjścia trener ma prawo zaproponować termin innemu uczniowi. Rezygnacja z udziału w umówionych wcześniej zajęciach na 24 godziny przed zajęciami jest bezpłatna. W przypadku potwierdzenia udziału w zajęciach uczeń jest zobowiązany do pokrycia kosztu zajęć, nawet w przypadku, gdy nie będzie w nich uczestniczył.  

UWAGA! Zajęcia rozpoczynają się punktualnie o umówionej godzinie, w wodzie

Zajęcia indywidualne dla dorosłych, dla dzieci, dla rodzin, dla osób niepełnosprawnych, indywidualne zajęcia z pływania korekcyjnego, pływania w płetwach, pływania sportowego i pływania na wodach otwartych oraz zajęcia przygotowawcze do egzaminów i doskonalące pływanie dla uczniów i studentów szkół sportowych odbywają się na pływalniach przy ul. Rokosowskiej 10, przy ul. Kasprzaka 1/3,  przy ul. Esperanto 5 oraz przy ul. Księcia Trojdena 2C
Zajęcia mogą odbywać się na innej, wybranej przez Państwa pływalni w Warszawie po uprzednim uzgodnieniu terminu i ceny. Zobacz 
baseny w Warszawie.
Zapoznaj się z naszą ekspresową nauką pływania oraz z zajęciami z pływania triathlonowego i na wodach otwartych.


CENNIK WSZYSTKICH ZAJĘĆ GRUPOWYCH

Cennik zajęć grupowych obejmuje:
- roczną składkę członkowską klubu SPORT-Figielski - 40 zł / rok
- opłatę za zajęcia - 20 zł / 45 minut (czasami zajęcia mogą zostać przedłużone bez dodatkowych opłat i trwać w sumie do 90 minut)
- opłatę za wejście na basen

Zajęcia grupowe odbywają się na pływalni przy ul. Inflanckiej 8 i są organizowane wyłącznie dla członków klubu SPORT-Figielski w ramach treningów dla grupy początkującej i średnio zaawansowanej. W grupach tych trenują osoby, które jeszcze nie startują w zawodach, ale szlifują swoje umiejętności pod kątem przyszłych startów. Poza tym w grupach ćwiczą osoby, które przygotowują się do kursu ratowników WOPR oraz osoby przygotowujące się do egzaminów wstępnych. Grupy obejmują dzieci, młodzież i dorosłych.

Aby zapisać się do klubu SPORT-Figielski należy wypełnić deklarację, którą można ściągnąć z naszej strony internetowej lub otrzymać od trenera Grzegorza Figielskiego oraz opłacić roczną składkę członkowską.
Aby ściągnąć deklarację członkowską do wypełnienia kliknij tutaj. Więcej informacji o zapisach i opłatach klubowych.

ROCZNA OPŁATA CZŁONKOWSKA KLUBU SPORT-FIGIELSKI:
Należy opłacić roczną składkę członkowską w kwocie 40,00 zł, która nie uprawnia do startów w zawodach w barwach SPORT-Figielski. Wpłaty należy dokonać w gotówce bezpośrednio do trenera Grzegorza Figielskiego.

OPŁATA ZA ZAJĘCIA:
Cena za 1 zajęcia trwające 45 minut wynosi 20,00 zł (czasami zajęcia mogą zostać przedłużone bez dodatkowych opłat i trwać w sumie do 90 minut) 
Płatność za każdą lekcję przed zajęciami na płycie basenu do rąk trenera.

OPŁATA ZA WEJŚCIE NA BASEN:
UWAGA! Cena za zajęcia NIE obejmuje kosztu wejścia na basen. Dodatkowo należy wykupić bilet lub karnet na wejście.
Informacja o biletach i karnetach: Pływalnia Inflancka.


INFORMACJA I ZAPISY NA WSZYSTKIE RODZAJE ZAJĘĆ ORAZ DO KLUBU SPORT-FIGIELSKI
Jeżeli chcesz zapisać się na zajęcia lub do klubu SPORT-Figielski, wyślij informację o treści: nazwisko, imię, dzień i godzina zajęć mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub sms na numer 794 38 88 42. Zapoznaj się z PLANEM ZAJĘĆ.